sâmbătă, 31 ianuarie 2009

CU MÂNA ASTA

Cu mâna asta tot am strâns
Atâtea lucruri în viaţă
Şi le-am întors pe dos, pe faţă
Dar mâna nu mi-a dat de-ajuns

Cu mâna asta am lovit
Pe semenul de lângă mine
Sfidând învăţături creştine
Dar mâna mea m-a sărăcit

Cu mâna asta am lucrat
Lucrările nelegiuirii
Mânat de-ndemnurile firii
Dar mâna mea m-a acuzat

Cu mâna asta strâns-am mâini
Ale acelor spre pierzare
Porniţi fără de ezitare
Dar mâna-mi i-a lăsat străini

Dar mâna asta a avut
Şi harul de-a sta ridicată
În sus, de Duhul Sfânt mânată
Ca semn sfânt de nou început

Cu mâna asta de atunci
Am strâns la Domnul în grânare
Şi-am ajutat pe fiecare
Căci mâna-ascult-a Lui porunci.

ALEGE SĂ IUBEŞTI

Să iubeşti o pisicuţă
Nu e greu
Că e drăguţă

Să iubeşti un căţeluş
Nu e greu
Parcă-i de pluş

Să iubeşti un iepuraş
Nu e greu
E drăgălaş

Să iubeşti o păsărică
Nu e greu
Că-i frumuşică

Dar ariciul are ţepi
Şi e greu
Că te înţepi

Însă Biblia te-nvaţă
Să-i iubeşti pe toţi
Chiar şi pe acel ce-nţeapă
Chiar pe cel ce tu nu-l poţi

Iubirea îţi dă deliciul
Şi frumseţea ei
De vrei să iubeşti şi-ariciul
La porunca Bibliei

Dar iubirea-i sacrificiul
Şi când asta înţelegi
Vei iubi chiar şi ariciul
Fiindc-aşa alegi

CRAINICII ÎMPĂRĂŢIEI - VLADIMIR PUSTAN


Foto: Alin Cristea

L-am ascultat din nou zilele acestea pe Vladimir Pustan. Popularitatea lui a adunat oameni mult peste aşteptări. Stilul său direct şi oarecum şugubăţ l-a făcut foarte îndrăgit de toţi credincioşii. Pustan îndrăzneşte lucruri pe care mai nici un alt predicator nu le-ar putea îndrăzni. Adică el a reuşit cu adevărat să spargă "limbajul Cornilescu", îndrăznind să predice "pre limba poporului". Pentru Pustan nu există vocabular de amvon, ci numai vocabular. El a îndrăznit "să spurce" amvoanele rostind cuvinte nepermise (exemplu cuvântul constipat). Un bun povestitor care captează atenţia publicului numai prin faptul că stă ridicat în picioare. Un adevărat artist al amvonului, care poartă în el atâta actorie (în sensul bun al cuvântului), încât atunci când predică Vladimir Pustan nu auzi un mesaj ci vezi un mesaj.
Vladimir Pustan ştie să vrăjească publicul în aşa fel încât nici nu ştii ca ascultător cum a trecut un ceas de predică. Apoi, felul său de a da culoare mesajului predicat este aproape unic. Îmi amintesc una din predicile sale de la Tabăra Naţională Cristos pentru Romania, care a electrizat de-a dreptul miile de tineri adunaţi acolo şi la chemarea sa spre pocăinţă literalmente sute de tineri au plâns cu lacrimile pocăinţei şi au făcut o adevărată schimbare de macaz în viaţa lor.
Vladimir Pustan este predicatorul care slujeşte generaţiei sale. Campaniile de evanghelizare "Cireşarii" au produs o adevărată trezire spirituală între tineri. Predicarea sa la conferinţele "Peniel" sau la taberele naţionale au motivat o mulţime de tineri în a-l sluji pe Domnul. La ora aceasta Pustan este un predicator cu adevărat popular. Dumnezeu îl foloseşte pe Vladimir Pustan şi mă rog ca Domnul să-l folosească în continuare, să-l ţină smerit şi în permanentă dependenţă de El.

BISERICI PENTICOSTALE - DETA, JUD. TIMIŞ

30 decembrie, o zi specială pentru Biserica Penticostală din Deta, deoarece era una dintre zilele în care biserica a hotărât să facă evanghelizare. Pentru această campanie de evanghelizare credincioşii de aici s-au rugat şi au postit în primele trei săptămâni ale acestui an.
Casa de rugăciune era plină şi din nou am remarcat participarea activă la închinare a tuturor credincioşilor adunaţi aici. Pastorul bisericii, Dorin Chirilă, prins de viruşii de sezon nu a putut să slujească şi a mandatat prezbiterul bisericii să facă slujba în această seară. Cântare, vers, predicare, toate sub ungerea Duhului Sfânt au contribuit la o atmosferă spirituală binecuvântată. S-a predicat din Luca 17:32 despre şansa mântuirii pe care a ratat-o nevasta lui Lot. Câteva mâini ridicate la apelul evanghelistului au dovedit că Duhul Sfânt a eficientizat lucrarea. La Deta Dumnezeu mântuieşte şi oamenii sunt deschişi pentru asta.

joi, 29 ianuarie 2009

DĂ-MI DOAMNE MÂNA TA DE TATĂ!

Mă simt străin şi-al nimănui
Mă simt uitat de toţi deodată
Şi caut ajutor hai-hui
Sunt părăsit de lumea toată
Dă-mi Doamne mâna ta de tată!

Sunt slab şi neajutorat
Puterile-mi s-au dus deodată
Iar vlaga-mi toată a secat
Şi strig cu glasu-mi înecat
Dă-mi Doamne mâna ta de tată!

Mă simt murdar şi păcătos
Spurcată mi-e fiinţa toată
Purtarea mea-i de ticălos
Şi viaţa-mi este zbuciumată
Dă-mi Doamne mâna ta de tată!

Aşa am stat şi m-am rugat
Şi mâna mi-ai întins-o Doamne
Pe mini, străinul, m-ai aflat
Să te slujesc puteri mi-ai dat
Păcatele mi le-ai iertat.

Da, mâna ta e căutată
Căci când a ta mână mă ţine
Mie îmi e atât de bine
Dă-mi Doamne mâna ta de tată!

miercuri, 28 ianuarie 2009

BISERICI PENTICOSTALE - MORODA JUD. ARADAbia m-am întors de la cutreierarea pământului şi de la umblarea mea de azi prin biserici penticostale. Hop!...Nu sunt cel ce ai crede că sunt, ci un căutător al părtăşiei frăţeşti.
Astăzi am poposit timp de două ceasuri la Moroda jud. Arad, unde credincioşii penticostali au o frumoasă casă de rugăciune pe care mi-a fost dat să o găsesc plină în această seară. Era o seară dintr-o săptămână specială de evanghelizare. O biserică foarte cochetă care oferă aprox 250 de locuri pe scaune în sală şi la balcon. Nu ştiu câţi se adună de obicei în această casă de rugăciune, dar astăzi erau foarte mulţi musafiri din sat evident de altă religie decât cea penticostală.
Am găsit o fanfară, o orchestră, un cor de copii, un solist şi un recitator in persoana pastorului bisericii Samuel Fedur. Toţi aceştia prin darul dat lor de Domnul au creat o atmosferă spirituală specială. A fost chiar impresionant momentul în care Doru Oniţiu, dirijorul fanfarei a antrenat în cântare pe rând bărbaţii, femeile şi copiii. Biserica Penticostală din Moroda este un loc al laudelor aduse lui Dumnezeu şi implicit un loc unde Domnul locuieşte. M-am întors de la Moroda cugetând la binecuvântarea pe care o dă Domnul celor ce se tem de El. "Domnul împlineşte dorinţele celor ce se tem de El..." (Marcu 10:17-27)

RADU GYR - ÎNDEMN LA LUPTĂ

Nu dor nici luptele pierdute,
nici ranile din piept nu dor,
cum dor acele brate slute
care să lupte nu mai vor.

Cat inima în piept iti canta
ce-nseamna-n lupta-un brat rapus ?
Ce-ti pasa-n colb de-o spada franta
când te ridici cu-n steag, mai sus ?

Infrant nu esti atunci când sangeri,
nici ochii când în lacrimi ti-s.
Adevaratele infrangeri,
sunt renuntarile la vis

duminică, 25 ianuarie 2009

BISERICI PENTICOSTALE - "GOLGOTA" HUNEDOARAÎn sâmbăta în care românii sărbătoreau unirea, de la ora 18 am avut harul de a ajunge la Hunedoara, într-o biserică penticostală impresionantă prin dimensiunile, dar şi prin arhitectuara ei - Biserica Penticostală Golgota. Mi-a fost foarte greu sa găsesc un loc de parcare şi asta m-a făcut să înţeleg că sunt mulţi căutători de Dumnezeu la Hunedoara. Când am vrut să intru în casa de rugăciune, care are 900 de locuri pe scaune mi-a fost dat să văd că era aproape imposibil de trecut prin holul bisericii care era ticsit de oameni. Am fost ajutat totuşi să mă strecor înăuntru, ca să văd o biserică arhiplină. De fapt oamenii stateau în picioare in toate colţurile bisericii. Mi s-a spus ca era plin şi la demisolul bisericii. Am rămas profund impresionat să văd că atâţia oameni caută acum în secolul XXI să aibă o întâlnire cu Domnul. Când evanghelistul a chemat oamenii la Cristos, o mulţime de mâini erau ridicate ca semn al acestei înţelepte decizii. De fapt s-a predicat "Cine poate atunci să fie mântuit?" şi m-am bucurat să văd că este atâta interes pentru mântuire la Hunedoara.
Păstorul bisericii, fr. Hada Gligor un bonom iubit de toţi hunedorenii se străduieşte să facă cunoscut mesajul mântuirii prin organizarea acestor evenimente evanghelistice mult mai des decât o fac alte biserici. Fraţii Wagner au condus biserica în închinare prin cântarea de laudă. La Hunedoara, biserica Golgota este un loc în care cu adevărat Dumnezeu se coboară pe pământ.

luni, 19 ianuarie 2009

GRIGORE VIERU - MĂ PREGĂTESC DE FLORI ŞI IARBĂ

PUIŞORII - GRIGORE VIERU-Pui golaşi cum staţi în cuiburi
Fără plăpumioare ?
-Ne’nvelim cu ale mamei
Calde aripioare

-Dar când mama nu-i acasă
Şi ploiţa cerne?
-Ne-velim atunci cu frunza
Ramurii materne

-Dacă n-o să vină mama
Şi-o să cadă frunza?
-Cum să nu mai vină mama ?
-Cum să cadă frunza ?

EVANGHELIA PE A DOUĂZECEA PAGINĂ A SCRIPTURII


COMPROMISURI ÎN VIAŢA DE CREDINŢĂ

Genesa 20:1-18

O poruncă foarte des repetată pe paginile Sfintelor Scripturi (după părerea lui Richard Wurbrand de 366 de ori), este „NU TE TEME”
De foarte multe ori însă, în viaţa de credinţă teama îl împinge pe credinciosul slăbit în credinţă să facă compromisuri nedemne pentru statutul său. Avraam, omul credinţei, învingător al atâtor împăraţi este acum din nou copleşit de frică şi pus în situaţia de a căuta el singur soluţii de scăpare apelând la soluţii de compromis spiritual cu care încerca să înlocuiască ceea ce îi lipsea din credinţa sa.
Sunt câteva lecţii pe care suntem chemaţi să le învăţăm din acest trist episod al vieţii patriarhului.

I COMPROMISUL ADUCE DUPĂ SINE ALT COMPROMIS
- Avram mai păcătuise în acelaşi fel Genesa 12:10
- Păcatul cheamă alt păcat

II COMPROMISUL PUNE ÎN PERICOL RELAŢIA CREDINCIOSULUI CU DUMNEZEU
- Te determină să faci fapte neplăcute lui Dumnezeu
- Te determină să rosteşti cuvinte neplăcute lui Dumnezeu

III COMPROMISUL PUNE ÎN PERICOL FAMILIA CREDINCIOSULUI
- Consecinţele compromisului îi afectează pe cei apropiaţi
- Mărturia celui credicios este afectată în familie

IV COMPROMISUL PUNE ÎN PERICOL PE CEI NECREDINCIOŞI
- Nu mai pot să vadă mărturia credinţei
- Atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor

Credincioşii nu trebuie să se teamă în faţa ameninţărilor vieţii, ci sunt chemaţi să rămână cu demnitate lângă Dumnezeu fără a îngădui prezenţa compromisului în viaţa lor. Doamne ajută!

duminică, 18 ianuarie 2009

BINECUVÂNTATA ASCULTARE DE DUMNEZEU

Azi am învăţat că ascultarea de Dumnezeu este cheia dătătoare de succes în viaţa de credinţă. Ascultarea are puterea de a transforma rutina într-o binecuvântată relaţie cu Dumnezeu, lucru foarte evident în cazul micuţului Samuel, care slujea Domnului în templu, dar care nu-l cunoştea pe Domnul înainte de a spune "Vorbeşte Doamne, căci robul tău ascultă"
Am învăţat apoi că ascultarea presupune un preţ ce trebuie plătit, şi anume voinţă şi smerenie (a pune voinţa lui Dumnezeu deasupra propriei tale voinţe).
De asemenea am învăţat că prin ascultare suntem capacitaţi să-l slujim pe Dumnezeu cu multă putere şi eficienţă.
Doamne ajută-ne să facem din anul 2009 un an al ascultării noastre de Domnul.
1 Samuel 3 Luca Ciprian

joi, 15 ianuarie 2009

PISICUŢA

Pisicuţa
sărăcuţa
vai, prostuţa...

A ieşit şi s-a culcat
Pe terasă lângă sac
Şi de câine a uitat...

Şi dormea
şi torcea
de nimic nu îi păsa
oh, ce bine se simţea
La necaz nu se-aştepta

Însă câinele-a venit
Şi spre ea s-a repezit
Colţii-n blana ei a-nfipt
Ziceai c-a înnebunit...
Iar eu, am înţepenit

Doamne, ce m-am bucurat
Când uşa-n lături s-a dat
Iar tata s-a repezit
Şi pe câine l-a gonit.

Şi atunci am învăţat
O lecţie de neuitat:

Niciodată să nu crezi
Că poţi liniştit să şezi
Şi să dormi fără păsare
Căci avem un duşman mare

Creştinul de nu veghează
Sufletu-şi periclitează.

miercuri, 14 ianuarie 2009

BISERICI PENTICOSTALE - "FILADELFIA" SANNICOLAU MAREBiserica "Fiadelfia" din Sânnicolau Mare era astăzi într-un serviciu special de evanghelizare. De fapt timp de o săptămână, seară de seară credincioşii de aici se adună la închinare şi la un timp special de vestire a Evangheliei. Alături de credincioşii care se închină de obicei aici, la acest eveniment aveau mai mulţi învitaţi.
Biserica era plină cu peste 300 de persoane şi participarea corporativă la închinare dădea un farmec ceresc acestei adunări. Rugăciunea în comun, corul copiilor, corul mare al bisericii, lăsau să se vadă viaţă în această biserică. Un grup de tineri din Nădlac au făcut bucurie tuturor celor prezenţi prin închinarea adusă şi de ei Domnului la Sânnicolau.
Păstorul bisericii, fratele Dunca Gheorghe este un om care impresionează prin modestia sa, în spatele căreia se vede cu uşurinţă un om de calibru spiritual înalt El face eforturi susţinute ca cei ce intră în biserică să-l găsească cu adevărat pe Domnul.
La Sânnicolau, Domnul a chemat oameni la mântuire şi astăzi prin textul din Marcu 10:17-27. Cred că Dumnezeu va continua să folosească Filadelfia spre binele multora din Sânnicolau.

luni, 12 ianuarie 2009

BISERICI PENTICOSTALE - "MENORA" CARANSEBEŞDrumurile mele m-au dus astăzi la Caransebeş, unde am avut harul de a petrece două ore de minunată părtăşie cu familia Domnului care se adună la părtăşie sfântă în Biserica Penticostală "Menora", păstorită de Titus Coroban. O clădire nouă, impunătoare, aşezată pe una din "înălţimile Caransebeşului", putând astfel să fie văzută de departe.
Locaşul de închinare care oferă aprox. 600 de locuri pe scaune era aproape plin. Albastrul dominant în interiorul bisericii te duce în mod obligatoriu cu gândul la cer. O atmosferă duhovnicească şi oameni însetaţi după Cuvânt. Asta mi-a fost dat să văd la Menora.
Caransebeşul, un oraş de altfel mic, este binecuvântat cu "o biserică mare". Trag nădejde că Dumnezeu va face ca această biserică să fie locul unde Dumnezeu va atrage pe mulţi fii la slavă.
Mesajul care a fost predicat astăzi la Menora Caransebeşului era desprins din Marcu 10:17-27, şi era intitulat "Cine poate atunci să fie mântuit?".
Am plecat din Caransebeş cu gândul că sunt mulţi în acest oraş care pot fi mântuiţi. Numai să voiască... Doamne ajută!

joi, 8 ianuarie 2009

AM ÎNVĂŢAT

De la câine-am învăţat
Să-mi iubesc Stăpânul
Să stau în prezenţa Lui
Să caut Faţa Domnului
El să-mi fie-alinul.

De la oaie-am învăţat
Să rămân în Turmă
Să urmez Păstorului
S-ascult vocea Domnului
Şi să-i calc pe urmă.

Şi furnica m-a-nvăţat
Să lucrez mai tare
Vreme nu-i de aşteptat
Ci în Vie-i de lucrat
Pentru Domnul Mare.

BUCURĂ-TE CU LIMITĂ, ÎNTRISTEAZĂ-TE CU NĂDEJDE

Am intrat de curând în biroul unui "om de succes" despre care ziceam în sinea mea că "avea toate motivele să fie copleşit de bucurie", în urma unei mari reuşite pe plan social şi familial despre care auzisem. L-am găsit însă, spre surprinderea mea foarte apăsat sufleteşte din cauză că tocmai primise vestea că cineva dintre cei apropiaţi lui primise un diagnostic îngrijorător. Am căutat să îl încurajez amintindu-i că Dumnezeu este în control şi că nimic nu se întâmplă fără ca Cel Preaînalt să îngăduie.
Am cugetat apoi şi mi-am zis: Înţeleptul ştie să nu se bucure niciodată prea tare şi să nu se întristeze niciodată prea tare. Viaţă trebuie privită cu o oarecare detaşare.
În ziua bucuriei fii moderat, că nu se ştie dacă nu cumva necazul rânjeşte după colţ. În ziua necazului nu deznădăjdui, că nu se ştie dacă nu vei înţelege ceea ce au înţeles şi alţii "că în tot răul este şi un bine".

miercuri, 7 ianuarie 2009

EVANGHELIA PE A NOUĂSPREZECEA PAGINĂ A SCRIPTURIIPIEDICI ÎN CALEA MÂNTUIRII

Genesa 19:12-29

Mânturea este un imperativ. Ea este pusă înaintea fiecărui om şi depinde de felul în care fiecare înţelege acest imperativ. O zi a revărsării mâniei aprinse a lui Dumnezeu este iminentă, dar în bunătatea sa Cel Preaînalt îi cheamă pe oameni, îi avertizează şi îi îndeamnă să iasă din lume spre locul izbăvirii.

Tabloul ieşirii lui Lot şi a familiei lui din Sodoma este o ilustrare grăitoare şi plină de învăţătură privitoare la mântuirea omului care stă faţă în faţă cu mânia lui Dumnezeu.

Există o serie de piedici în calea oamenilor, care îi ţin departe de mântuire:

I. STĂRUINŢA ÎN PĂCAT ÎI ORBEŞTE PE OAMENI CA SĂ NU VADĂ NEVOIA DE MÂNTUIRE
- Oamenii din Sodoma nu au vrut să vadă felul diferit de viaţă al lui Lot
- Oamenii din Sodoma au rămas surzi în faţa oricăror avertismente şi stăruiau în păcat
- Oamenii din Sodoma au ajuns orbi datorită propriului lor păcat

II. VORBIREA UŞURATICĂ A CELOR CREDINCIOŞI POATE SĂ CREEZE CONFUZIE PENTRU CEI PIERDUŢI
- Ginerii lui Lot îşi cunoşteau socrul
- Se pare că Lot glumea adesea chiar şi cu lucrurile serioase
- Ginerii lui Lot s-au pierdut din cauza vorbirii uşuratice a lui Lot

III. INIMA ÎMPĂRŢITĂ ÎI ŢINE PE MULŢI DEPARTE DE MÂNTUIRE
- Nevasta lui Lot cunoştea mesajul mântuirii
- Nevasta lui Lot a avut experienţe cu Domnul (îngeri în casa lor)
- Nevasta lui Lot nu a fost dedicată pe deplin mântuirii şi a pierit

Mântuirea trebuie tratată cu multă seriozitate şi nimeni nu are voie să uite că ea este urgentă pentru că judecata lui Dumnezeu este iminentă. Când înţelegem acest adevăr vom căuta să eliminăm orice piedici care stau între noi şi mântuire.

marți, 6 ianuarie 2009

EZRA

Ezra 7:10

Doamne, eu inima mi-am pus
Ca Legea Ta s-o înţeleg
Sprea ea tot gândul meu e dus
Şi ca s-o împlinesc mă leg

Eu Legea Ta vreau s-adâncesc
Şi ei doresc să mă supun
Şi pentru asta să trăiesc
Ca altora de ea să spun

BISERICI PENTICOSTALE - "BETANIA" ARADDrumurile mele m-au purtat astăzi, în sărbătoarea Bobotezei, la serviciul de seară spre Biserica Penticostală Betania din Arad. Dacă Aradul este capitala Penticostalilor, conform celor şoptite pe ici colo, această biserică este "The Headquarter of the Pentecostals", deoarece este păstorită de preşedintele Cultului Creştin Penticostal, Pavel Riviş Tipei.
O clădire nouă, impunătoare în cartierul Grădişte din Arad.
În această zi, de altfel zi lucrătoare, biserica era plină în procent de aproximativ 80%. Era un serviciu special prin faptul că aveau botez în biserică şi mi-a fost dat să văd acest serviciu in care 7 persoane au mărturisit prin botez credinţa lor în Domnul.
Corul, fanfara şi diferiţi solişti au dat frumuseţe serviciului. A fost predicată "Lecţia Domnului Isus despre botez" din Luca 3:21-22. Biserica a fost foarte receptivă faţă de cuvântul predicat, faţă de cântarea de laudă şi am apreciat mult felul de a se ruga al acestor credincioşi. Am putut să gust astfel din atmosfera binecuvântată de Duhul Sfânt din această biserică.

BISERICI PENTICOSTALE - VIZEJDIA JUD. TIMIŞAm văzut aici numai o clădire goală şi încă în proces de construcţie. Eforturile evanghelistice ale fratelui Ghiţă Budnariu, om ce s-a mutat din Bucovina pe meleaguri bănăţene, mai precis la Lovrin, au făcut ca aici să se nască această biserică.
Clădirea este acum ridicată "în roşu" prin bunăvoinţa şi implicarea financiară a mai multor credincioşi din ţară şi străinătate, dar alaturi de clădire se află un cort mare în care se desfăşoară adunările bisericii. Există în Vizejdia deja două familii de credincioşi, dar mulţi alţii frecventează adunările din cort hotărâţi să se împace cu Dumnezeu.
Şi iată că se mai naşte o biserică penticostală!

BISERICI PENTICOSTALE - LOVRIN JUD. TIMIŞLa sărbătoarea Bobotezei am găsit această biserică prezentă la întâlnirea cu Domnul. La amvonul bisericii era un păstor din Congo care slujea în Italia şi acum se afla în misiune în Romania. Era un păstor plin de entuziasmul caracteristic africanilor. Cam jumătate dintre scaunele din biserică erau ocupate, în ciuda faptului că era de fapt zi lucrătoare.
Cei prezenţi în adunare interacţionau cu multă uşurinţă la predica pastorului african prin aminul lor. S-a predicat despre Împărăţia lui Dumnezeu aşa cum a fost ea prezentată de Ioan Botezătorul şi despre felul în care se intră în această împărăţie după modelul oferit de Domnul în apa Iordanului. (Matei 3)
Mi-a plăcut mult atmosfera din biserică. Duhul Sfânt anima adunarea. La sfârşit s-au făcut rugăciuni pentru cei bolnavi. Am fost absolut impresionat de felul în care se angajează în rugăciune credincioşii penticostali din Lovrin.
Biserica este păstorită de prezbiterul Mircea Pulvere care este ajutat în slujirea sa de doi diaconi. Casa de rugăciune, bine administrată şi întreţinută oferă spaţiu de închinare pentru mai mult de 100 de persoane.
Plec de la Lovrin cu gândul ca mi-ar plăcea ca să fiu purtat în rugăciuni de penticostalii din Lovrin. Cred că Dumnezeu ascultă rugăciunile lor în care pun atâta patos.

I-AUZI, I-AUZI, I-AUZI, IA... EMIL BOC PENTICOSTAL!!??!!

Ca să vezi şi să nu crezi
Toate ce auzi şi vezi
Gura lumii uite-aşa
Este slobodă şi rea

"Primul premier neoprotestant din istoria Romaniei si pierderea suprematiei Bisericii Ortodoxe
Data publicării:03 January 2009, 10:17

Nu ma deranjeaza ca avem un premier pe numele sau Emil Boc care este un credincios penticostal. Dupa 1990, cultele neo-prostestante au inceput sa joace un rol din ce in mai mare in Romania, in mod special in diaspora, in Statele Unite si Canada-unde am vazut cu ochii mei cum sta situatia. Ma deranjeaza insa atunci cand un om politic nu isi recunoaste oficial apartenenta la una sau alta din Biserici, iar in momentul prezentarii guvernului sau in Parlament ni se prezinta langa Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane si joaca piesa credinciosului ortodox. Nu ma deranjeaza nici ca primul act semnat de fostul primar al Clujului a fost in favoarea comunitatii sale religioase.

Cred ca extremismele religioase trebuie lasate deoparte. Orice religie are dreptul la existenta si, mai ales, la gasirea parghiilor sociale si politice pentru atingerea scopurilor sale. Dar trebuie sa observam o schimbare radicala a configuratiei religioase romanesti. Semnam petitii acum ceva ani impotriva implicarii Bisericii Ortodoxe in politica. Astazi, asistam, la o implicare foarte activa a tuturor cultelor neoprotestante in politica. Prefata a fost in 2004 cand alianta D.A si Traian Basescu au castigat alegerile tocmai datorita voturilor obtinute de la cultele neo-protestante. In diaspora la alegerile uninominale din 30 noiembrie nu aveai nici o sansa daca nu proveneai de la una din aceste biserici, toate extrem de puternice. Nu este un secret ca, in America de Nord, de exemplu, aceste culte sunt foarte influente. In Romania s-a intamplat cam la fel. Astazi, penticostalii, baptistii sau adventistii au deputati sau senatori in Parlamentul Romaniei. Si-au negociat foarte bine sprijinul politic. Si- iata cum- Biserica Ortodoxa este astazi intr-o situatie foarte delicata. Pierderea credinciosilor din ultimii 18 ani se transforma si in pierderea influentei politice. Nu stiu ce inseamna concret aceasta pierdere a influentei. Studiile sociologice ne indica ca ortodocsii detin suprematia. Pe hartie. Ce se intampla in realitate nu putem stii dar avem aceste semnale. Am mai spus-o -si o repet- Biserica Ortodoxa Romana are nevoie de o reforma de substanta. De la organizarea sa pana la slujbe. Caci-iata!- credinciosii pleaca!"
Sursa:http://www.badin.ro/2009/01/primul-premier-neoprotestant-din-istoria-romaniei-.htm

luni, 5 ianuarie 2009

SĂ NU CREZI TU

Să nu crezi tu că n-aş putea
Ca să trăiesc şi eu ca tine
Să caut numai al meu bine
Şi să vorbesc aşijderea

Să nu crezi tu că n-aş putea
Umbla pe drumurile tale
Condus de poftele carnale
Făcând păcatele-acestea

Să nu crezi tu că n-aş putea
Iubi eu lumea păcătoasă
Sau să mă simt în ea acasă
Şi-n ea să-mi caut a mea stea

Dar am ales să nu le fac
Pe toate cele păcătoase
Că la sfârşit sunt dureroase
Şi-acestea-l schimbă pe-om în drac

Ci eu doresc să-l caut pe Domnul
Şi să trăiesc cum El mă vrea
Să leg de El viaţa mea
Ca-n veci cu El să am căminul.

ŞTIAŢI CĂ...ŞI CREIERUL NOSTRU E CREAT DE DUMNEZEU?Complexitatea creierului uman indică existenţa unei inteligenţe superioare la originea sa.

Creierul omenesc... procesează simultan un volum impresionant de informaţii. Creierul tău primeşte informaţii referitoare la toate culorile şi obiectele pe care le vezi, la temperatura din jurul tău, la presiunea cu care apasă picioarele pe podea, la sunetele din jurul tău, la cât de uscată îţi e gura, chiar şi cum apare acest articol pe ecran. Creierul înregistrează şi procesează toate emoţiile, gândurile şi amintirile. Totodată el urmăreşte continuu funcţiile trupului, cum ar fi ritmul în care respiri, mişcarea pleoapelor, senzaţia de foame şi mişcările muşchilor mâinilor.

Creierul UmanCreierul uman procesează peste un milion de mesaje pe secundă7. Creierul analizează importanţa tuturor acestor informaţii, sortându-le pe cele relativ lipsite de însemnătate. Această funcţie de filtrare îţi îngăduie să te concentrezi şi să acţionezi cu eficienţă. Şi crezi tu că acest creier care se ocupă de peste un milion de informaţii în fiecare secundă, evaluându-le în acelaşi timp importanţa şi îngăduindu-ţi apoi să acţionezi în funcţie de cele mai pertinente informaţii... crezi tu că acest creier a apărut, pur şi simplu, la întâmplare? Au apărut dintr-o dată acele cauze biologice care au dus la formarea în mod desăvârşit a ţesutului, a fluxului sanguin, a neuronilor, a întregii structuri cerebrale? Creierul funcţionează altfel decât celelalte organe. Se caracterizează prin inteligenţă, prin capacitatea de a raţiona, de a provoca sentimente, de a visa şi de a planifica, de a acţiona şi de a comunica cu ceilalţi oameni. Cum putem explica existenţa la întâmplare a creierului uman?
http://www.everystudent.ro/a/exista.html?gclid=CK21jaLxs5cCFQsh3god_xPdjQ

EVANGHELIA PE A OPTSPREZECEA PAGINĂ A SCRIPTURII


PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU – CEC ÎN ALB?

Genesa 18:19

Fiecare dintre noi ne concentrăm asupra promisiunilor lui Dumnezeu, le întoarcem pe toate părţile şi aşteptăm cu sufletul la gură să vină vremea împlinirii lor în viaţa noastră. De multe ori însă ne ridicăm semne de întrebare şi chiar trăim dezamăgiri faţă în faţă cu anumite promisiuni divine a căror împlinire am aşteptat-o în zadar.
Să fi uitat Domnul de ceea ce a promis? Sau se poate oare să nu se ţină Dumnezeu de cuvânt? NU, CATEGORIC NU! Domnul îţi ţine totdeauna făgăduinţele, dar trebuie să înţelegem că împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu este totdeauna condiţionată de un cadru propice împlinirii lor, cadru pe care suntem chemaţi să îl creem noi.

Pasajul luat astăzi în discuţie ne face să înţelegem că făgăduinţele lui Dumnezeu nu sunt un cec în alb, ci ele sunt o demonstraţie a bunăvoinţei lui Dumnezeu de a binecuvânta atunci când are ce să binecuvânteze.
Ca să te bucuri de împlinirea promisiunilor divine trebuie să ai în vedere următoarele lucruri:

I. SĂ ŢII CU CREDINCIOŞIE CALEA LUI DUMNEZEU
- cei ce umblă cu Dumnezeu nu umblă pe o cale trasată de ei înşişi,ci pe una trasată de Domnul
- calea lui Dumnezeu presupune respectarea traseului şi a regulilor de drum

II. SĂ FACI CE ESTE DREPT

- să fii drept în cuvânt (să te ţii tu însuţi de promisiuni)
- să fii drept în faptă
- să fii drept în atitudini

III. SĂ FACI CE ESTE BINE
- binele în faţa lui Dumnezeu
- binele faţă de oameni
- binele faţă de tine însuţi

IV. SĂ INFLUENŢEZI ŞI PE ALŢII ÎN A ŢINE CALEA DOMNULUI
- prin exemplul personal
- prin învăţătură

Aplicarea acestor principii în viaţa de zi cu zi, precum şi credinţa în Dumnezeu şi promisiunile sale va aduce vremea mult aşteptată a împlinirii cuvintelor rostite de Cel Preaînalt pentru viaţa ta.

MOTTO 2009 - TRĂIEŞTE FRUMOS

A trăi frumos, nu-i greu
Că te-ajută Dumnezeu
Dar pentru trăirea ta
Urmăreşte acestea:

F rica Domnului căutată
R ugăciunea înălţată
U milinţa asumată
M ărturia promovată
O bştea fie-apreciată, şi
S lujirea dedicată

Dacă viaţ-aşa-ţi trăieşti
Tu cu bine te-ntâlneşti
Şi vei fi un credincios
Care trăieşte frumos.

DEGERATUL

E ger de pietrele trosnesc
Şi pomii-s plini de floare albă
Iar vântul şuieră câinesc
Şi mâinile îmi amorţesc
Şi dârdâi rău de tot din barbă

O, cum aş vrea să mă-ncălzesc
Dar iarna asta nu se duce...
Nu ştiu, dar parcă aţipesc
Şi tot la vară mă gândesc...
Dar parcă-s răstignit pe-o cruce

O, nu, nu-mi mai este frig...
Ba chiar îmi este-atât de bine
S-a dus cu gerul cel aprig
Sunt izbăvit, şi-aş vrea să strig
Dar, cine m-ascultă pe mine?

E linişte acum...şi s-a dus frigul
S-a dus tot gerul şi sunt uşurat
Doar moartea a venit să-şi ia tainul
Dar tot al meu este câştigul
De frig eu am scăpat cu-adevărat.

sâmbătă, 3 ianuarie 2009

FETIŢA ŞI CĂŢELUL

Trist, la gard stătea căţelul
Ei în casă nu-l primeau
Nu-i durea nici sufleţelul
Altul lor le era ţelul
Şi pe el nu-l auzeau.

Şi lătra săracul câine,
Tremurând de frig la gard...
Ei, cu planuri pentru mâine
Nici că le păsa de câine
Doar de ei, şi de-a lor pâine
La ei lemne-n sobă ard.

Însă-ndată ce-adormiră
În confortul casei lor
Vise hâde năvăliră
Pe fetiţă o treziră
Şi biata, abia respiră
Şi de câine-i este dor.

Şi cu toţi se scoală iute
Să o mângâie nu pot
Caută toţi să o ajute
Dar fetiţa zice: "Dute
Adu-mi câinele mai iute
Că de nu, eu nu mai pot".

Şi-au adus căţelu-n casă
Pe fetiţă-au potolit
Ea, cu faţa drăgălaşă
Le-a zâmbit la toţi duioasă...
Iar căţelul s-a-ncălzit
Şi-mpreună-au adormit.

TRECERE

O, bietul fulg, în palmă mi-a căzut
Eu l-am privit cu interes
Fiindcă deodat-am înţeles
Că el e mesager ceresc
Şi nu degeaba l-am văzut

Ci el la mine a venit
Cu un mesaj de la Stăpân
Să ştiu că-n lume nu rămân
Oricât aş vrea eu să amân
Că sunt chemat spre Infinit

Aicea iute mă topesc
Oricât aş vrea ca să mai stau
Pământului să mă dedau
Eu vamă morţii tot îi dau
Contează însă cum trăiesc.

LECŢIE DE VIAŢĂ

Da, fulgii repede se duc
Ca să-nvăţăm că trecem iute
Însă mulţi semeni nu deduc
Că toţi trecem pe neştiute

Şi ne-aşezăm pe-acest pământ
Uitând că viaţa ni se duce
Şi toţi ne trecem spre mormânt
Pe toţi pământul ne seduce

Dar cine este înţelept
O lecţie de la fulgi învaţă
Şi înţelege că e drept
Pe fulgi să-i ieie drept povaţă

Şi-uitându-ne cum ei se duc
Să ne-amintim că ne topim
Că orice om este caduc
De Dumnezeu să ne lipim

DURERE DE FULG

De unde vin sunt mii ca mine
Eu dintre ei m-am rupt , de dragul tău
Şi m-am lăsat purtat de dor la tine
Şi adăpost am căutat în părul tău

Aşa de scurtă mi-e viaţa
Că fulgii ştii, puţin trăiesc
Însă de păr ţi-e-aproape faţa
Şi-n păr m-am aciuat să te privesc

Însă mă tem că n-am s-apuc
Să-ţi văd frumseţea ce mă doare
Că fulgii repede se duc
Şi moartea mi-e căutătoare

N-aş vrea să mor, ci să trăiesc
Să-ţi simt suflarea ce mă doare
Dar soarele, duşman ceresc
Îmi râde a ameninţare

Şi voi muri, dar bucuros
Că-n părul tău am stat o clipă
Chiar moartea are gust mieros
Căci ea în tine mă disipă.

vineri, 2 ianuarie 2009

FOLCLOR PENTICOSTAL - Mâncare în biserică?!?Astăzi, într-o discuţie purtată cu cineva, mi-am adus aminte de un incident petrecut în urmă cu câţiva ani. Am mers într-o bisericuţă de la ţară spre a face bucurie fraţilor şi a fi în părtăşie cu ei. I-am găsit foarte învrăjbiţi. O parte dintre ei erau supăraţi pe ceilalţi pentru că doar cu o seară înainte avuseseră musafiri de la oraş şi cineva dintre fraţii ospitalieri a făcut sandviciuri pe care le-a adus la biserică şi la încheierea serviciului a venit cu ele în casa de rugăciune şi i-a servit pe musafiri. "Ai mai auzit aşa ceva frate, să facă din casa Domnului cantină?" Supărarea era nespus de mare că şi aici, ca şi la templul din Ierusalim, "au făcut din casa de rugăciune...altceva"
Nimeni nu era supărat că învrăjbirea a pătruns între credincioşi, nici că duhul de mânie a pus stăpânire pe unii dintre ei, ci problema "reală" era mâncarea adusă în casa Domnului.
De unde au mai scos-o şi pe asta?
Am stat de vorbă cu ei şi i-am văzut foarte surprinşi când le-am spus că Domnul a dat cele mai multe şi cele mai profunde dintre învăţăturile sale, stând la masă cu ucenicii săi.
Folclorul bate Biblia? În anumite locuri,da. Din nefericire.

CE GÂNDEŞTI, ACELA EŞTI!

Cu mai multă vreme în urmă am stat de vorbă cu unul dintre românii plecaţi pentru o pâine mai bună în Spania. După ce petrecuse câţiva ani acolo, mi-a spus: "Eu sunt de trei ori străin. Sunt străin aici în Spania, sunt străin când mă întorc în România şi apoi sunt străin şi călător pe pământ, aşteptând patria cerească" L-am ascultat cu o oarecare compătimire, dar am înţeles realitatea crudă cu care se confrunta. Nu era nici spaniol, nu mai era nici român, decât cu numele şi cu amintirile şi nu se simţea confortabil în condiţia sa de creştin care nu se lăsa adaptat pe deplin în lumea dominată de păcat.
Astăzi am stat de vorba cu un alt confrate român, care îşi petrece viaţa în Italia. Mi-a plăcut să-l aud spunându-mi:" Eu sunt omul cu mai multe case. Sunt acasă aici şi sunt acasă în Italia" Aducându-mi aminte de discuţia mai sus relatată, am adăugat: "si mai ai şi casa de sus". "A da, cu siguranţă, a zis el"
Oameni de trei ori străini, faţă în faţă cu oameni de trei ori acasă.
Cât de mult contează perspectiva!
"Să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre" (Romani 12:2)
Ce gândeşti, acela eşti. Acasă sau străin, binecuvântat sau blestemat, ţin în foarte mare măsură de noi. Noi alegem perspectiva din care vrem să vedem lucrurile. Eu vreau perspectiva optimistă.

joi, 1 ianuarie 2009

PETRU DUGULESCU - ANII NOŞTRIAnii nostri-ani putini
Cum se scurg de iute!
Si pe loc de-ai vrea sa-i tii
Toti iti vor scapa din maini
Ca-s facuti din saptamani,
Zile si minute.

Anii nostri de necaz
Cum isi sapa cale!
Lasand cute pe obraz,
Jug ce-apasa pe grumaz…
Ce-ai fost ieri nu mai esti azi,
Mergi cu ei la vale.

Anii nostrii de dureri
Si de bucurie
Apartin acum lui ieri
Nu poti vama sa le ceri
…I-am parcurs spre nicaieri.
Sau spre vesnicie?

Anii nostri saptezeci
Sau ceva mai bine
Nu poti limita s-o treci
Dar asa cum iti petreci
Ti-or aduce pentru veci
Slava sau rusine!

Anii nostri luptatori
Ne-au lasat un nume
De eroi sau dezertori.
Credinciosi sau tradatori
Tu te-ntreaba uneori
Cum ti se mai spune?…

Anii nostri trecatori
Ani de pregatire
Din a tineretii zori
Te anunta c-ai sa mori,
C-ai sa urci sau sa cobori
Catre nemurire.

Anii nostri…ani de dor
Si de asteptare
Din al noptii foisor
Cu strajerul veghetor
Ne-ntrebam - in viitor
Cat mai este oare?

de Petru Dugulescu

2009 - TRĂIEŞTE FRUMOSAcesta este motto-ul nostru pentru anul 2009 şi coordonatele pe care vrem să manifestăm frumuseţea trăirii noastre.
Doamne ajută! Doamne dă izbândă!