miercuri, 22 decembrie 2010

COSTACHE IOANID - CEZARUL

Cezarul August, vrand mai multa slava
Decat smulsese gandul sau de-otel,
Se proclama drept zeu atotputernic,
Si se-naltara temple pentru el.


Si-atunci, de sus, din gloria eterna,
Vazand cum se ingamfa un atom,
Ca sa ne dea o pilda, Creatorul
A coborat si S-a-ntrupat ca om.

marți, 14 decembrie 2010

O VĂZURĂM ŞI PE ASTA!

O FALSĂ DIHOTOMIE

DANIEL BRÂNZEI: "Pretenția fratelui nostru iubit, Iosif Țon, de a scoate învățături pentru creștinism „doar din Evanghelii“ este periculoasă pentru că neagă atitudinea teologilor de-al lungul secolelor, așezând artificial între Isus și Pavel un val al neînțelegerilor. Nu, Pavel nu ne-a dăruit un Isus diferit de Cel din Evanhelii, ci Isus din evanghelii l-a ales pe Pavel ca să ne descopere o taină ținută ascunsă până la Cruce și descoperită doar lui (lui Pavel) după Rusalii, când Israelul L-a refuzat pe Isus Christos și, pentru o vreme, Evanghelia a fost trimisă la Neamuri."
http://barzilaiendan.wordpress.com/2010/12/13/evanghelia-lui-isus-sau-evanghelia-lui-pavel

Deci "noua teologie"
Ce s-a anunţat
Este-o veche erezie
O falsă dihotomie
Ce i-a aţâţat?

duminică, 12 decembrie 2010

CINCI ANI DE HAR LA "POARTA CERULUI"


Nu este uşor să apreciezi dacă cinci ani sunt mult sau puţin în viaţa unei biserici. Unii spun că cinci ani sunt o nimica toată, alţii vor spune că totuşi înseamnă mult. Pentru noi cei de la Biserica "Poarta Cerului" aceşti cinci ani pe care i-am parcurs ca familie a lui Dumnezeu, se pot măsura numai prin prisma harului divin, care a fost atît de mare pentru noi.
Măsura harului ne obligă să vedem că în urma noastră au rămas cinci ani în care Dumnezeu ne-a închegat ca familie. Încă de la început am stat sub semnul devizei "O biserică în fiecare familie şi o singură familie în biserică". Ce mare rod a dat harul lui Dumnezeu la Poarta Cerului din acest punct de vedere. Lângă cei 28 de membri ai grupului de iniţiativă pentru formarea bisericii, Dumnezeu a adăugat alţii, şi alţii, şi iată că astăzi am depăşit bine cifra de 500. CINCI ANI DE HAR ÎNMULŢITOR!
Ne-am bucurat de fiecare dintre cei care au găsit Poarta Cerului ca cel mai potrivit loc pentru creşterea lor spirituală şi pentru apropierea de Domnul, dar bucurie fără margini ne-a adus Dumnezeu în cele zece servicii de botez în care aproape 200 de suflete au mărturisit că aici l-au găsit pe Isus Cristos ca Salvator al lor din starea de pierzare în care îi dusese păcatul. CINCI ANI DE HAR MÂNTUITOR!
Nu de puţine ori am venit la Poarta Cerului cu necazurile noastre, cu poverile şi cu apăsările noastre ca să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Uneori erau atât de grele, încât nici măcar nu le puteam duce singuri, şi atunci am cerut ajutor fraţilor şi surorilor, care ne-au sprijinit cu rugăciunea lor şi Dumnezeu a ascultat , a izbăvit şi a eliberat. CINCI ANI DE HAR ELIBERATOR!
Am venit unii dintre noi cu sufletul sau cu trupul bolnav la Poarta Cerului. Puţina noastră credinţă, ne făcea să gândim că nu mai este leac pentru noi. Dar Dumnezeu, în bunătatea sa, a făcut să vedem aici cum încolţeşte vindecarea sa pentru noi, purtând grijă de neputinţele noastre şi arătându-ne că puterea sa este manifestată şi între noi ca şi între creştinii primelor veacuri. CINCI ANI DE HAR VINECĂTOR!
Ne-a dat har în rugăciune, har în cântare, har în predicare, har în dărnicie, har în lucrare, har în toate. Măsurăm astăzi cei cinci ani şi şi ori unde ne uităm în Biserica Poarta Cerului, găsim numai şi numai har. Har felurit. Har după har…HAR!

joi, 9 decembrie 2010

COMPETIŢIA, BAT-O VINA!

Am asistat zilele acestea la o discuţie care mi-a lăsat un gust amar. Cineva îşi exprima dezacordul în legătură cu olimpiadele şcolare, pe teme de religie, pe motiv că spiritul de competiţie, pe care acestea îl promovează, nu se potriveşte cu spiritul în care Cristos ne doreşte să trăim şi să slujim. Spunea omul cu pricina: "Imaginaţi-vă că într-o bună zi, se va face şi o competiţie a predicatorilor, arătându-se care este cel mai bun predicator...". Da, sună oarecum ciudat, dar dacă stăm strâmb şi judecăm drept, nu de puţine ori chiar se întâmplă asta în biserici. În special în clasicele, deja, săptămâni de evanghelizare, cei mai mulţi dintre "iubiţii ascultători" ştiu să spună cine a fost cel mai..., dintre toţi cei care le-au predicat.
Şi ca să fiu onest până la capăt, ştiu că subiectivismul nostru, ne pune în situaţia de a judeca poate greşit lucrarea pe care Duhul Sfânt o face, prin unul sau altul dintre cei ce trec pe la amvon, dar totuşi, trebuie să recunosc că eu personal, nu am dezaprobat total aceste aprecieri, chiar dacă au miros de competiţie. Şi asta, pentru că Biblia lasă loc şi competiţiei, atunci când e vorba de viaţa de credinţă.
O aplecare atentă asupra textelor scripturale, ne lasă să înţelegem că adevăratul creştin este totdeauna în competiţie cu sine însuşi. Mereu este chemat să se întreacă pe sine, în a fi mai sfânt, mai bun, mai drept, etc.
Şi să nu spun că, Domnul Isus într-un anume fel încurajează chiar şi competiţia cu alţii, atunci când e vorba despre punerea noastră în acord cu voia lui Dumnezeu. Mat 5:20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
Mă tem că eliminarea cuvântului competiţie din vocabularul nostru, ne sărăceşte spiritual, ne poate duce la automulţumire sau la o oarecare mediocritate spirituală. Şi nu asta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi.

joi, 2 decembrie 2010

BISERICA PENTICOSTALĂ "MUNTELE SIONULUI" DEVAO biserică relativ nouă pe harta spirituală a municipiului Deva. A luat fiinţă în anul 2002 la iniţiativa unui grup de credincioşi conduşi de pastorul Cornel Răducanu. Chiar dacă la Deva mi-a fost dat să slujesc în multe rânduri, la Muntele Sionului am ajuns pentru prima dată miercuri 1 decembrie la o seară de evanghelizare. Am fost foarte plăcut impresionat de casa de rugăciune, făcută pe măsura dragostei pe care cei de aici i-o poartă lui Dumnezeu. Aş îndrăzni să spun că această casă de închinare arată impecabil.
Am găsit Muntele Sionului plin de căutători ai sfintelor părtăşii. O mulţime de oameni în aşteptare de bunuri spirituale. Nu cred că există mulţimi care să arate mai bine decât cele care stau în aşteptarea binecuvântărilor care se coboară de sus, de la Dumnezeu. Oameni care iubesc mult cântarea de laudă, rugăciunea şi predicarea. Pastorul Cornel Răducanu, un om cu suflet pentru lucrarea lui Dumnezeu, ajutat de pastorul Dănuţ Căta şi de alţi oameni dedicaţi au reuşit ca într-o perioadă destul de scurtă pentru viaţa unei biserici să pună bazele unei lucrări deja cu mare ecou în lumea penticostală şi nu numai. Sigur că meritul pentru această lucrare este al lui Dumnezeu şi Biserica "Muntele Sionului" stă în Deva ca mărturie a înţelepciunii lui Dumnezeu.