joi, 17 septembrie 2015

ȘANTIERE SPIRITUALENiciodată nu am înțeles creștinul care crede că își poate trăi viața de credință doar între el și Domnul, rupt de Biserica lui Cristos. Nu i-am putut înțelege pe cei care uită că am fost mântuiți, nu ca să ne închidem în turnul nostru de fildeș, demonstrându-i de acolo lui Dumnezeu că trăim în sfințenie și că nu ne murdărim haina albă a neprihănirii.
Scriptura ne arată că noi am fost mântuiți ca să facem parte dintr-un trup al cărui cap este tocmai Cristos, un trup care trebuie să funcționeze și prin aportul nostru spiritual. Într-un trup nici un mădular nu trăiește pentru sine, ci pentru întreg, slujind altor mădulare. Prin absurd, dacă rinichii ar spune ”nu mai vrem să filtrăm toate toxinele din organism...”, viața trupului ar fi imposibilă.
Suntem chemați adesea să facem lucrări de care nu beneficiem în mod direct, lucrări care ajută mai mult altora decât nouă, lucrări care ne pun pe noi înșine în umbră ca să strălucească alții, dar toate acestea pentru ca Trupul lui Cristos să funcționeze și celelalte mădulare să aibă viață.
Această slujire se poate să nu fie comodă, deoarece relațiile în sine nu sunt comode. Slujirea altora se prea poate să te pună în dificultăți relaționale și adesea bunele tale intenții să fie judecate cu asprime. Poate chiar haina albă a neprihănirii, la care ținem atât de mult, ajunge să fie stropită de nemulțumirile cuiva. Și totuși nu trebuie să uităm că cine lucrează se poate și murdări adesea din dorința de a-i fi bine celuilalt. Pe șantierele spirituale ale Trupului lui Cristos, da, se poate întâmpla să ne pătăm haina, dar când cel de alături trăiește prin efortul nostru satisfacția este incomparabilă.
Cristos Domnul, pe șantierul mântuirii, s-a murdărit cu păcatele oamenilor, pentru ca apoi să se ridice biruitor asupra morții și păcatului, într-o lumină de nedescris și într-o sfințenie dumnezeiască, ca să ne arate că a renunța la propria noastră reputație și la propriul nostru confort spiritual de dragul altora, aduce adevărata împlinire.