sâmbătă, 28 noiembrie 2009

BiSERICA PENTICOSTALĂ "EMANUEL" - SIBIUAm fost de mai multe ori în această biserică, aşa că în ceea ce mă priveşte sunt destul de familiarizat cu ea. Pastorul Iosif Tirla, secondat de pastorul Nelu Brie conduc emanueliştii pe drumul către cer. Serviciile de evanghelizare de la Emanuel fac să se adune aici cinci sau şase sute de oameni căutători de Dumnezeu şi de mântuire. În seara zilei de 22 noiembrie când am fost aici, era invitat pentru slujire Ovidiu Liteanu, omul care prin cântare ştie să motiveze la apropiere de Dumnezeu pe cei ce-l ascultă. O atmosferă pe măsura numelui. Dumnezeu a fost cu noi şi acest lucru ar putea să fie mărturisit de toţi cei prezenţi.


PENTICOSTALII ROMÂNI DIN IRLANDA - BETEL DUBLINPentru prima dată mi-a fost dat să ajung în Irlanda la invitaţia tinerilor din Biserica Penticostală Română "Betel". Românii penticostali de aici se adună în câteva biserici, dar cea mai mare dintre ele este de departe Betelul (vezi clădirea de mai sus). Bistriţeni, bihoreni, bănăţeni, bucovineni, toţi cu B de la betelişti formează această biserică. Pastorul, Lazăr Ometiţă face eforturi susţinute să-i ajute pe toţi aceştia şi pe mulţi alţii împreună cu ei să găsească un cadru spiritual adecvat nevoilor diverse ale celor ce se închină aici.
Cu siguranţă Betelul dublinist este binecuvântat cu nişte tineri absolut speciali. Valerian Jurje, Călin Oniţiu, Avram Hădărău, Nicu Clipa, Traian Ileni, Adi Pop, Alex Buzilă sunt numai câteva nume ale celor ce fac ca lucarea tineretului să fie cu adevărat o binecuvântare pentru românimea de aici. Organizarea lor exemplară precum şi seriozitatea cu care privesc spre ceea ce le-a încredinţat Domnul fac din lucrarea de tineret o adevărată maşinărie de război împotriva Diavolului care vrea să pună stăpânire peste tinerele vieţi ale românilor de aici. O maşinărie eficientă, deoarece tineri care departe fiind de părinţii lor credincioşi şi de biserica în care au crescut sunt aici în Irlanda motivaţi să continue să-l slujească pe Domnul în acest cadru binecuvântat.

sâmbătă, 21 noiembrie 2009

CREŞTINUL ÎN FAŢA CABINEI DE VOT


Că trebuie să ne pese de ţară şi să privim cu responsabilitate la momentul în care ni se dă ocazia să ne pronunţăm pentru cei ce vor conduce ţara în următorii ani nu încape nici o îndoială. Buletinul de vot pe care îl ţinem în mână şi ştampila pentru votare ne responsabilizează enorm. Cred că alegerea pe care noi o facem trebuie să împlice în mod obligatoriu comunicarea cu Dumnezeu, aşteptarea călăuzirii de la El şi apoi acţionarea în numele Lui.
Scriptura în Romani 13 ne cheamă să înţelegem că omul cu autoritate trebuie să caute să facă bine celor pe care îi conduce (Rom.13:4) şi să limiteze expansiunea răului în societate (Rom.13:4). Pentru îndeplinirea acestor scopuri el, omul pe care îl alegem trebuie să fie interesat şi să fie în stare să folosească mijloace de constrângere (sabia Rom.13:4) legale şi în acelaşi timp să promoveze binele prin "lăudarea" acestuia
De aici încolo VOTAT

luni, 9 noiembrie 2009

BISERICA PENTICOSTALĂ "BETEL" - TELIUC, JUD. HUNEDOARA
Zi mare pentru localitatea Teliuc din judeţul Hunedoara. Ieri 8 noiembrie 2009 a fost dedicată Domnului noua clădire în care se vor aduna la închinare credincioşii penticostali şi alături de ei mulţi alţi căutători ai mântuirii din această localitate. Aproximativ 200 de persoane au luat parte la eveniment. Pastorul Hada Gligor şi pastorul Hada Daniel ca reprezentanţi ai comunităţii locale şi pastorul Nelu Filip în calitate de reprezentanz al Comunităţii Regionale Penticostale au făcut slujba de consacrare a noii clădiri pentru închinare către Dumnezeu. Grupul "Rază de lumină" a înălţat prin cântare sufletele celor prezenţi spre Dumnezeu. Bineînţeles, au fost prezente şi autorităţile locale, respectiv primarul şi consilierii.
Îniţial clădirea fusese un punct termic al localităţii, apoi a devenit un fel de depozit de gunoi şi în sfârşit a fost transformată într-o frumoasă casă de rugăciune.COPACII POLITICII ROMÂNEŞTI“Partidul e-n toate cele ce sunt şi cele ce mâine vor râde la soare” (Dan Deşliu)

Pe zeci de kilometri, între Ilia şi Lugoj de pe trunchiul fiecărui copac ce străjuieşte drumul ne zâmbeşte El Lider Maximo cu ameninţarea că "de ce le e frică, nu scapă". Oare, frica românilor de sărăcie, de dictatură şi de toate relele societăţii e pe cale să se împlinească? Vai!...

“Partidul e-n toate cele ce sunt şi cele ce mâine vor râde la soare” (Dan Deşliu)

PASTORUL GHERGHELY DEZIDERIU A AJUNS ACASĂLa 72 de ani, pastorul Gherghely Dezideriu s-a dus acasă la Domnul. Timp de o jumătate de secol a slujit în Deva, Hunedoara, Simeria şi în satele din jur cu multă dăruire, conştient că era chemat să slujească în numele Domnului. Sâmbătă, 7 octombrie în Cimitirul Penticostal din Deva s-a adunat un număr impresionant de credincioşi, cei mai mulţi fiind într-un fel sau altul slujiţi în cele spirituale de pastorul Deju, cum le plăcea tuturor să-l numească. Mai mulţi păstori au fost prezenţi la la serviciul de înmormântare. Mircea Demean din Haţeg, Nelu Filip din Timişoara, Hada Daniel, Emil Sav, Cornel Răducanu, Dinu Damian, Gagea, Avrămescu, Buble, Căta, Zaharia şi alţi slujitori din Deva şi împrejurimi au însoţit la plecare pe colegul lor de slubă. Gherghely Dezideriu s-a dus la răsplătire.