miercuri, 10 decembrie 2008

TEODOR CODREANU LA PLECAREA ÎN VEŞNICIE

Mohorât început de octombrie a anului 2004. Păstorul pământesc al atâtor credincioşi evanghelici din Timişoara pleca la Marele Păstor în slujba căruia a lucrat, lăsând un gol în sufletele multora. Fraţii şi surorile lui de credinţă l-au condus cu durere în inimă, dar cu nădejdea că va veni marea adunare în jurul Mântuitorului când iarăşi vor fi cu toţii laolaltă dar nu pentru o vreme limitată ci pentru vecii vecilor

Niciun comentariu: