sâmbătă, 1 noiembrie 2008

EVANGHELIA PE A CINCEA PAGINĂ A SCRIPTURII


Atitudini aducătoare de blestem Genesa 4: 9-16

Viaţa omului pe pământ este hotărâtoare pentru destinul său veşnic. Aici alegem fie binecuvântarea pentru veşnicie, fie blestemul pentru veşnicie. Exemplul lui Cain este grăitor în acest sens şi plin de învăţăminte pentru noi, spre a şti să evităm lucrurile care ne pot neferici pentru veşnicie.
„Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!“ (Geneza 4:11)
Ca să scăpăm de nefericirea şi pedeapsa veşnică avem datoria să ne ferim de atitudinile aducătoare de blestem:

I. ATITUDINE GREŞITĂ ÎN ÎNCHINARE Gen. 4:3
- Închinarea este greşită atunci când nu respectă regulile lui Dumnezeu
- Închinarea este greşită când are motivaţie egoistă

II. ATITUDINE GREŞITĂ ÎN RELAŢIA CU DUMNEZEU Gen. 4:6-9
- Greşim când nu acordăm atenţie avertismentelor divine v.6,7
- Greşim când credem că îl putem înşela pe Dumnezeu v.9

III. ATITUDINE GREŞITĂ ÎN RELAŢIA CU SEMENII
- Tratarea semenilor cu indiferenţă este periculoasă
- Tratarea semenilor cu ură este fatală


Nevegherea noastră poate cu uşurinţă face loc unor astfel de atitudini în viaţa noastră, iar ele vor croi un drum al blestemului atat de alunecos încât este aproape imposibilă întoarcerea. Ceea ce este imposibil la om este însă cu putinţă la Dumnezeu.

Niciun comentariu: