marți, 4 noiembrie 2008

EVANGHELIA PE A ŞASEA PAGINĂ A SCRIPTURII

CE FACI ÎN VREMURI DE HAR? Genesa 6:1-8

Vremea în care trăim este o vreme a harului lui Dumnezeu, o vreme în care Creatorul dă oamenilor binecuvântata ocazie de a se apropia de El. Vremea harului are însă o limită şi pasajul luat astăzi în discuţie izbeşte privirile prin ceea ce spune în versetul 3 „Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.”“ (Geneza 6:3)
Pe vremea lui Noe, Dumnezeu a limitat zilele de har la 120 de ani. Harul din vremea noastră este şi el limitat.
Rămâne întrebarea : Ce faci în vremuri de har? Ce faci cu harul lui Dumnezeu?
Primele versete ale capitolului 6 din Genesa ne pun înainte trei moduri de raportare la harul lui Dumnezeu:

I. HARUL NEGLIJAT v.2
Fără a intra în dispute teologice, personal am înţeles că fiii lui Dumnezeu nu sunt alţii decât descendenţii lui Adam prin Set, adică oamenii care veneau să înlocuiască sămânţa neprihănitului Abel, oameni care începuseră să cheme numele Domnului „Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.” Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.“ (Geneza 4:25-26)
Din nefericire acesti fii ai lui Dumnezeu au neglijat harul dat lor de Domnul angajându-se în alte preocupări şi interese.
- Fiii lui Dumnezeu au căutat frumuseţea care nu era pentru ei (fetele oamenilor)
- Fiii lui Dumnezeu au început să se amestece cu lumea

II. HARUL SFIDAT v.4
Uriaşii, adică cei ce se fac cu uşurinţă remarcaţi în societate datorită staturii lor, cei spre care se uită toţi şi devin modele pentru societate, resping harul în mod sfidător.
- Uriaşii aveau un singur interes, şi anume acela de a-şi face un nume. Numele pe care şi-l fac oamenii se şterge însă atât de uşor, popularitatea se duce atât de repede.
- Uriaşii se bizuiau numai pe vitejia lor, pe puterea lor, dar şi aceasta se duce atât de repede.

III. HARUL ACCEPTAT v.8
Noe ne pune în faţă exemplul omului care înţelege că harul lui Dumnezeu trebuie preţuit şi acceptat lăsând, ca harul să lucreze la mântuirea lui de sub mânia lui Dumnezeu care avea să se reverse peste pământ
- Noe a căpătat mila lui Dumnezeu
- Noe a căpătat şi un nume de la Dumnezeu
- Noe a căpătat şi puterea (vitejia) de care avea nevoie, ca să rămână lângă Dumnezeu într-o lume coruptă

În vremuri de har suntem datori de dragul fericirii noastre veşnice să ne punem încrederea în Dumnezeu şi să nu urmăm modelele celor ce se fac astăzi remarcaţi ca „uriaşi ai societăţii”, nici modelele celor ce poartă numele de „fii ai lui Dumnezeu”, dar care din păcate au alte interese decât ale lui Dumnezeu. Să folosim harul spre mântuirea noastră şi a celor din jur.

Niciun comentariu: