miercuri, 1 iulie 2015

HOMOSEXUALITATEAÎn contextul discuțiilor care au loc în aceste zile după ce Curtea Supremă din SUA a dat undă verde căsătoriilor pentru persoane de același sex, cred că acest articol pe care l-am scris cu cel puțin zece ani în urmă, poate fi de folos.


 HOMOSEXUALITATEA
 Ne-am propus prezentarea unui punct de vedere cu privire la homosexualitate, tocmai pentru că în ultima vreme auzim tot mai mult vorbindu-se despre faptul că tolerarea ei ar constitui un punct roşu pentru Romania în vederea integrării în structurile euro-atlantice. Aşa numitele “voci democratice” ale societăţii noastre româneşti, pledează pentru neosândirea unor asemenea acte, şi mai mult chiar, pentru considerarea actelor homosexuale la acelaşi nivel moral cu relaţiile normale dintre bărbat şi femeie în cadrul căsătoriei.
          De la capul locului, vrem să spunem lucrurilor pe nume şi să numim homosexualitatea păcat. Această perversiune reprezintă un atac îndreptat împotriva societăţii, împotriva naturii, împotriva lui Dumnezeu şi mai ales împotriva trupului omenesc, care ar trebui să fie un templu al Duhului Sfânt. Fie că vrem să recunoaştem, fie că nu, păcatul homosexualităţii este unul dintre cele mai mari eforturi pe care le face Satan pentru a distruge societatea şi rasa umană.
          Deşi mulţi oameni sunt tentaţi să creadă că homosexualii s-au născut în acest fel, noi credem că nu aşa stau lucrurile. “Nimeni, când este ispitit, să nu zică:”Sunt ispitit de Dumnezeu”. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit aduce moartea.” (Iacov 1: 13-16) Din acest pasaj scriptural înţelegem că nu Dumnezeu este sursa şi autorul răului din om şi implicit se face clar faptul că omul devine homosexual atunci când capitulează în faţa ispitelor lui Satan, căzând astfel în capcana acestui oribil păcat. Ceea ce face ca acest păcat să fie periculos pentru societate este faptul că homosexualii caută să recruteze tot mai mulţi în rândurile lor. Momindu-i în diverse feluri pe cei tineri, reuşesc să înmulţească ei înşişi rândurile celor apăsaţi de această plagă. Vrem să accentuăm dar faptul că noi nu credem că cineva s-a născut homosexual, ci că omul poate deveni homosexual atunci când nu se împotriveşte cu tărie ispitelor celui rău. Considerăm că acest păcat trebuie osândit cu tărie şi oamenii trebuie avertizaţi cu privire la consecinţele nefaste ale căderii omului în acest păcat.
          Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cartea de căpătâi a tuturor creştinilor, prezintă în învăţăturile sale argumente concrete care se ridică împotriva homosexualităţii. Vrem să folosim câteva dintre aceste argumente în rândurile care urmează, tocmai pentru a ne justifica punctul de vedere, pe care ni l-am format privind această perversiune prin prisma standardelor morale aşezate de Dumnezeu pentru societatea umană.
          Dumnezeu a stabilit pentru om relaţii heterosexuale. Când Dumnezeu l-a creat pe om, “parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” şi le-a poruncit să se înmulţească aducând pe lume copii(Genesa 1: 27, 28). Creatorul a făcut sexul cu scopul ca el să conducă la relaţii legitime între soţ şi soţie în cadrul căsătoriei şi să folosească perpetuării rasei umane pe pământ.
          Canaan a fost condamnat pentru păcatul homosexualităţii. Chiar dacă textul din Genesa 9 nu arată acest lucru în mod explicit, se pare că Ham, fiul lui Noe, a intrat cu astfel de intenţii păcătoase în cortul tatălui său şi i-a văzut goliciunea. Blestemul lui Noe a fost pronunţat asupra lui Canaan, fiul lui Ham, tocmai pentru ca noi să înţelegem că acest păcat al homosexualităţii se răsfrânge într-un fel sau altul şi asupra celor din jur.
          Dumnezeu a pedepsit Sodoma şi Gomora datorită acestui păcat. Cuvântul “sodomie”, pe care îl folosim adesea ca sinonim pentru homosexualitate, indică faptul că acest păcat era la el acasă în Sodoma şi Gomora, cele două cetăţi surori. Genesa 19:5, arată că oamenii din Sodoma practicau homosexualitatea în mod deschis şi tocmai datorită acestui lucru au fost nimicite. E uşor să înţelegem dar, că sodomia sau homosexualitatea atrage după sine mânia lui Dumnezeu.
          În legea mozaică homosexualitatea era grav osândită.  Levitic 18: 22 prezintă porunca expresă a lui Dumnezeu: “Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie” În acelaşi verset, Dumnezeu califică acest păcat drept “o urâciune”. În versetul 29 din acelaşi capitol Scriptura arată că “toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.” Porunca lui Dumnezeu de interzicere a sodomiei este reluată apoi în Deuteronom 23: 17.
          Cărţile istorice ale Vechiului Testament prezintă în mod elogios pe împăraţii care au căutat să stârpească sodomia din ţară. Spaţiul nu ne îngăduie să dăm exemple de acest fel, dar pentru cei interesaţi într-un studiu mai amănunţit oferim câteva referinţe biblice: 1Împăraţi 15: 12; 1Împăraţi 22: 46; 2Împăraţi 23:7.
          Noul Testament de asemenea condamnă aspru homosexualitatea. Sunt mai multe pasaje care au ceva de spus împotriva acestui păcat, dar se pare că cel mai concludent este cel din Romani 1: 24-27 “De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să-şi urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Anmin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.” Acest pasaj nu mai are nevoie de nici un comentariu, deoarece exprimă în mod cât se poate de clar dezgustul lui Dumnezeu faţă de aceste perversiuni.
          1Corinteni 6: 9, vine să arate în mod explicit că sodomiţii sau homosexualii nu pot avea parte de Împărăţia lui Dumnezeu şi că sunt sortiţi pieirii. Singura şansă de mântuire a celor care practică acest păcat este pocăinţa, adică renunţarea la aceste practici şi întoarcerea la Dumnezeu.
          Pe lângă aceste argumente de natură biblică, împotriva homosexualităţii se ridică şi argumente de ordin moral şi social. Relaţiile sexuale de tip homosexual nu sunt naturale, ci sunt produsul nestăpânirii poftelor. Ca dovadă a faptului că aceste relaţii nu sunt naturale să ne întrebăm dacă s-a născut vreodată cineva dintr-un cuplu de homosexuali. De asemenea, când vom înţelege că nimeni nu s-a născut homosexual vom putea să ne dăm seama că homosexualitatea sfidează ceea ce este natural.
          Este important să arătăm că studii de specialitate vin să arate că cei ce practică această perversiune asociază în caracterul lor nişte însuşiri nedorite în societatea umană. Într-un grad mult mai mare decât la restul oamenilor, în caracterul homosexualilor este prezent egoismul, narcisismul, masochismul şi ura. Chiar dacă partizanii homosexualităţii încearcă să arate că prin comportamentul lor, ei nu afectează în mod negativ societatea, este evident că aceste nedorite caracteristici ale homosexualilor se răsfrâng asupra celor din jur
          Homosexualitatea este o ameninţare pentru perpetuarea rasei umane. Dumnezeu a rânduit ca oamenii să procreeze ca urmare a relaţiilor heterosexuale şi nicidecum prin această perversiune.
          Practicarea homosexualităţii este o ameninţare pentru vieţile oamenilor. Cred că nu este necesar să prezentăm ravagiile pe care SIDA le face între oameni în vremea de acum. Faptul că această necruţătoare boală este răspândită prin acte homosexuale este cunoscut de toată lumea. Din nefericire boala aceasta a ajuns să-i atingă pe mulţi semeni de-ai noştri tocmai prin mijlocirea homosexualilor. Astăzi SIDA a atins proporţii epidemice şi se pare că moartea multor semeni de ai noştri este rezultatul direct sau indirect al practicilor homosexuale. Societatea ar trebui să se protejeze împotriva unor astfel de practici care ameninţă vieţile atâtor oameni.
          Spre marea noastră surprindere, naţiunea noastră, despre care Nicolae Iorga spunea că “s-a născut în tinda bisericii”, tinde spre acordarea de libertăţi de manifestare practicilor homosexuale, care aşa cum am arătat sunt îndreptate împotriva societăţii şi împotriva lui Dumnezeu. Dacă acesta este preţul integrării în structurile europene, oare se merită să fie plătit?
         
Folosim acest prilej pentru a saluta poziţia pe care au luat-o ierarhii Bisericii Ortodoxe Române în urma hotărârii luate recent de Guvernul României de a da libertate de manifestare acestor practici păcătoase.

6 comentarii:

Anonim spunea...

Sa ajuns mai rau ca in Sodoma si Gomora!!!! Dumnezeu a creat femeia ca sa fie un ajutor potrivit barbatului, insa satan are armele lui si stie unde sa atace!!!! Traim vremurile de pe urma si satan incearca sa insele pe cat mai multi, si mai ales pe cei mantuiti!!! Insa noi trebuie sa ne impotrivim lui tari in credinta si el va fugi de la noi!!! Biblia ne indeamna ca sa facem rugciuni si cereri de multumiri pentru toti oameni, Dumnezeu poate sa se indure si de acesti oameni care practica homosexualitatea, dar cred ca este totusi o lupta destul de crancena!!!! Dumnezeu sa se indure,cum pot oamenii sa se razvrateasca atat de mult impotriva lui Dumnezeu, chiar este o lovitura puternica pentru crestinism aceasta lege a homosexualitatii, oare cat va mai rabda Domnul acest pamant ma intreb?!??!?!?!

Alexandru spunea...

Apreciez sinceritatea din articolul dvs, insa ar fi mult mai nimerite si sfaturi legate de ce ar putea face persoanele afectate de homosexualitate pentru a o depasi? Totusi, nu putem ignora marturiile atator oameni care lupta cu aceasta ani si decenii fara o speranta de vindecare (vedeti marturii din grupurile Exodus International si Courage International). Nu e suficient sa declaram ca persoanele sunt in pacat; ar trebui o indrumare spre grupuri de partasie, sau sfaturi intr-o maniera pozitiva, ce sa ghideze omul inspre speranta si zidire. Altfel, la ce bun diatriba?

De asemenea, cred ca e necesara clarificarea unei asemenea interpretari a textului biblic: "Chiar dacă textul din Genesa 9 nu arată acest lucru în mod explicit, se pare că Ham, fiul lui Noe, a intrat cu astfel de intenţii păcătoase în cortul tatălui său şi i-a văzut goliciunea". Pe ce ne bazam, de fapt, in asemenea interpretari libere care forteaza textul biblic in a spune ceea ce el nu spune? Astfel, pot fi trase concluzii din cele mai diferite cu privire la numeroase alte pasaje vechi-testamentare care pot fi, insa, total eronate, ignorand obiceiuri, cutume, realitati culturale si sociale extrem de diferite ale acelor vremuri.

Tot odata, a echivala pacatul Sodomei doar cu homosexualitatea este o greseala. Traditia crestina medievala a pus semn de egalitate intre cele doua, insa in textul biblic, Lot ofera oamenilor fetele lui pentru a le face ce le va placea - lucru suspect, caci nimeni nu ofera femei unor persoane homosexuale. De asemenea, e cunoscut obiceiul violului asupra unui barbat ca pedeapsa (existent si azi, in zone de razboi) infaptuit adesea de persoane care nu sunt homosexuale. Scopul e umilirea totala si frangerea spiritului unui om, nu neaparat poftele homosexuale.

In sfarsit, putem aminti pasajul din Ezechiel 16:48-50 "Pe viata Mea, zice Domnul Dumnezeu, ca sora ta Sodoma si fiicele ei n-au facut ce ati făcut voi, tu şi fiicele tale. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era ingamfata, traia in belşug si intr-o liniste nepasatoare, ea si fiicele ei, si nu sprijinea mana celui nenorocit si celui lipsit. Ele s-au semetit si au facut uraciuni blestemate inaintea Mea, de aceea le-am si nimicit cand am văzut lucrul acesta." Pacatele amintite aici sunt cu totul altele decat homosexualitatea, iar aceasta poate fi cel mult dedusa din termenul de uraciuni - care, insa, implica mai multe feluri, nu doar una.

De asemenea, Epistola lui Iuda 1:7 face referire la curvie, nu la homosexualitate. "Tot asa, Sodoma si Gomora si cetatile dimprejurul lor, care se dadusera ca si ele la curvie si au poftit dupa trupul altuia, ne stau inainte ca o pilda, suferind pedeapsa unui foc vesnic."

In sfarsit, ma refer la acest pasaj din textul dvs: "Este important să arătăm că studii de specialitate vin să arate că cei ce practică această perversiune asociază în caracterul lor nişte însuşiri nedorite în societatea umană. Într-un grad mult mai mare decât la restul oamenilor, în caracterul homosexualilor este prezent egoismul, narcisismul, masochismul şi ura." In primul rand, pentru a evita limbajul de lemn atat de uzitat in Romania, e necesar ca, daca afirmam ca numeroase studii de specialitate arata un lucru, sa indicam acele studii in linkuri sau bibliografie. De dragul corectitudinii. Altfel, plutim in abstractiuni si ideologii opinate de fiecare dupa bunul plac.

De asemenea, e jignitor si total nedrept a pune toate persoanele homosexuale "in aceeasi oala", atribuindu-le caracteristici de acel fel in mod automat. In fond, cate persoane homosexuale ati cunoscut si cum le puteti atribui aceste caracteristici tuturor celor ce se confrunta cu un anume pacat? Numeroase pacate sunt groaznice, domnule Grosanu, precum crima, avortul, furtul, divortul, lacomia, mandria, sperjurul, hula impotriva Duhului Sfant. Iar Domnul Isus a murit pe cruce pentru fiecare pacatos, pentru fiecare pacat comis. A ne imagina ca pacatele unora sunt mai curate decat ale altora inseamna a ne amagi pe noi si pe Dumnezeu.

Anonim spunea...

http://newsnetcrestin.blogspot.co.uk/2015/08/franklin-graham-dezamagit-de-decizia.html

Val spunea...

Frate Nelu,
Consider ca asa cum se nasc persoane cu handicapuri fizice si mintale, ne nastem si bolnavi sufleteste inlclusiv cu gena homo. Traim intr.o lume cazuta in pacat, nimic nu este de mirare--se intampla de toate. Cred ca mesajul trebuie sa fie cu accentual nu pe cum te nasti ci ce trebuie sa faci ca sa te vindeci. Daca ma nasc sarac, firav, etc... nu inseamna ca trebuie sa raman asa-cu effort, educatie si mai ales sprijin de la Dumnezeu pot depasi handicapurile cu care ma nasc.
Consider ca si pt un om nascut cu gena homo, ai nega handicapul lui, il pui in pozitia sa accepte mai greu adevarul. E drept ca nu toti homo se nasc cu gena homo--unii s.au format asa prin anturaje, abuzuri sexuale, etc...
Dumnezeu se indura de toti si ar mila pt toti, mai ales pt cei ce cer ajutorul Lui.

Anonim spunea...

Cand voi penticostalii va veti ridica la nivelul (intelectual, de viata etc) a homosexualilor, atunci sa mai vorbiti! Avem vecini tigani PENTICOSTALI (de-ai lui Vasile Plop): hoti, salbatici, turbati, petrecareti. Prin jur locuiesc si alti tigani PENTICOSTALI, asemanatori cu aceia. As fi preferat sa avem vecini HOMOSEXUALI (mult mai civilizati), decat vecini tigani PENTICOSTALI. Cand va veti ridica la nivelul homosexualilor, atunci sa mai vorbiti voi despre homosexuali!

Intr-o biserica de-a voastra, la doar cateva luni dupa ce l-au inmormantat pe cel care cu mai multi ani in urma a fost pastor al Bisericii, au facut mare petrecere cu scremelile lui Vasile Oprea din Toflea pentru aniversarea unui post de radio, ca sa isi dea banii lor ca invataturile dracilor ca mantuirea nu se poate pierde (odata mantuit esti pe veci mantuit) sa fie vestite pana la marginile pamantului si sa spurce in continuare tara cu scremelile lor manelistice (si ai altora ca ei). Dumnezeu mi-a facut cunoscut ca la Judecata va face reconstituirea petrecerii PENTICOSTALE cu tigani. Dumnezeu spune ca sa nu ii compar cu ortodocsii din cartier (nimeni din cei intregi la cap nu ar fi facut asa petrecere cu manele DUPA DOAR cateva luni), ci sa ii compar cu homosexualii din cartier - majoritatea sunt deasupra acestor penticostali! Vor sta in fata lui Dumnezeu si adevarat va spun ca daca nu se pocaiesc de spurcaciunea tiganeasca PENTICOSTALA, Dumnezeu il va razbuna pe batranul Ardeu impotriva lor. Adevarat va spun ca la dreapta Judecata va fi mai usor pentru Asociatia Homosexualilor si Lesbienelor, pentru ca ei nu au intrat in Cultul Penticostal ca sa spurce Biserica Penticostala si sufletele penticostalilor. Adica Dumnezeu va face reconstituirea petrecerii penticostale-tiganesti si homosexualii nu vor fi fericiti (nu au motiv), dar vor fi multumiti sa nu fie in locul lor! Ha ha ha, abia astept. O sa avem ce vedea.
De cand penticostalii (in imbecilismul lor, dar pentru Dumnezeu aceasta nu este o scuza) si-au murdarit religia cu tiganii ”pocaiti”, manifestarile Duhului Sfant s-au imputinat, sunt rare vindecarile si au aparut boli ciudate, fara motiv aparent, unele care dureaza de mult timp, acum stiti de unde este blestemul, din murdaria altora. Peste homosexuali nu este asa mania lui Dumnezeu, ca peste penticostali (din cauza murdaririi cu tiganii PENTICOSTALI). Aceiasi ”penticostali” s-au dus la o prozelitizare la satra Maslinul, unul a zis (mai demult) ceva despre atitudinea pe care o au oamenii despre Casa lui Dumnezeu și astfel s-au acuzat singuri! Exista Dumnezeu!
N-ati crezut ca Dumnezeu exista? Uitati-va la bolile si slabiciunile penticostalilor si il veti vedea pe satana la lucru. Murdarirea Casei Domnului (manelizarea si indobitocirea Cultului Penticostal)!
(pentru ca va cunosc viitorul, nu pot decat sa spun: Bine vei veni, Novus Ordo seclorum, Noua Dezinfectie secularizata). Nu ii plangeti pe homosexuali, plangeti-va pe voi, cei care sunteti murdari cu murdaria altora!

Anonim spunea...

https://realaltfm.wordpress.com/2016/03/07/insfarsi-a-venit-vremea-sa-va-spun-de-ce-exista-postul-de-radio-altfm/